အကြောင်းအရာ

Control and Prevention of Tuberculosis (CAP-TB) စီမံချက်သည် ဆေးယဉ်ပါးတီဘီ ဖြစ်ပွားမှု နှင့် ဆေးယဉ်ပါးတီဘီကြောင့်သေ ဆုံးမှုတို့ကိုလျော့ချရန်ရည်ရွယ်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံ နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအေဂျင်စီ (USAID) မှငွေကြေးထောက်ပံ့ထားသော ငါးနှစ်စီမံချက်ဖြစ်သည်။ ထိုစီမံချက်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရှိ အမျိုးသားတီဘီရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး ဌာနများ၊ ဒေသတွင်းရှိ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းကာ လုပ်ငန်းများကို ကူညီထောက်ပံ့ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။

၂၀၁၁ အောက်တိုဘာလမှစ၍ ၂၀၁၆ အောက်တိုဘာလအထိ ကြာမည့် ထိုစီမံချက်သည် အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ဦးတည်နိုင်ငံသုံးခုအတွင်း ဆေးယဉ်ပါးတီဘီရောဂါဖြစ်ပွား မှု နှင့် ဆေးယဉ်ပါးတီဘီကြောင့်သေဆုံးမှုတို့ကိုလျော့ချရန်ရည်ရွယ်သည်။

  • ဆေးယဉ်ပါးတီဘီရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုကာကွယ်ရန်အတွက် ပြည်သူလူထုအခြေပြု ကျန်းမာရေး၀န်ထမ်းများမှ တဆင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုအချိန်တိုကုထုံး (DOTS) ကိုပိုမိုထိရောက်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
  • တီဘီရောဂါရှဖွေရေးစက် GeneXpert ကိုသုံးခြင်းနှင့် ပြည်သူလူထုအတွင်းမှ ညွှန်းပို့မှုများ ပိုမိုတိုးတက်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းတို့မှတဆင့် တီဘီရောဂါလူနာရှဖွေတွေ့ရှိ မှုကို တိုးတက်စေခြင်း။
  • ဆေးယဉ်ပါးတီဘီလူနာများအတွက် အာဟာရ၊ ခရီးစရိတ်နှင့် စိတ်ဓာတ်ရေးရာကူညီမှုများပေးခြင်း “Living Support Packages” အားဖြင့် ဆေးယဉ်ပါးတီဘီ ကုသမှုရလဒ်များကို တိုးတက် ကောင်းမွန်လာစေခြင်း။

 CAP-TB စီမံချက်သည်၎င်း၏ပင်မဌာနတွင် ပူးပေါင်းပါ၀င်ခြင်းနှင့် နည်းလမ်းသစ်များ အသုံးပြုခြင်းတို့မှတဆင့် တီဘီရောဂါနှင့် ပတ်သက်သည့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်များကို ပိုမိုတိုးတက်စေရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရများ၏ တီဘီရောဂါထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အညီ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ရေရှည်မတည်မြဲနိုင်သော စင်ပြိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းပုံစံကို ရှောင်ရှားနိုင်ပြီး စီမံချက်၏လုပ်ငန်းစဉ်များသည် တီဘီရောဂါထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်များကို သေချာစွာ ပိုမိုထိရောက်စေနိုင်ပါသည်။ နည်းပညာသစ်ကို စတင်သုံးစွဲခြင်း၊ တီဘီနှင့် ဆေးယဉ်ပါးတီဘီဖြစ်နိုင်ခြေများသောဦးစားပေးအုပ်စုများကို ရွေးချယ်ခြင်း နှင့် ဆေးပညာနှင့် ကျန်းမာရေးမူဝါဒဆိုင်ရာ သုတေသနပြုခြင်းများမှတဆင့် နည်းလမ်းသစ်များသုံးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ စီမံချက်တွင်ဆောင်ရွက်နေသော နည်းလမ်းသစ်များနှင့် အထောက်အထားခိုင်လုံသော ရလဒ်များကို အသုံးပြုပြီး ရေရှည်တည်တံ့ပြီး တွက်ချေကိုက်သော စံနမူနာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရများမှ လက်ခံကာ စတင်ကျင့်သုံး လာစေရန်ဖြစ်သည်။

စီမံချက် ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ မဲခေါင်မြစ် ဝှမ်းဒေသနိုင်ငံများအတွင်း တီဘီရောဂါလူနာ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု တိုးတက် ပြီး တီဘီ နှင့် ဆေးယဉ်ပါးတီဘီရောဂါ ကုသ အောင်မြင် မှုမြင့်မားစေကာ နောက်ဆုံးတွင် ထိုရောဂါများ ဖြစ်ပွားမှု၊ တွေ့ရှိမှုနှင့်  ထိုရောဂါများကြောင့်သေဆုံးမှုတို့ကိုလျော့ချ စေနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။

 
(CAP-TB) စီမံချက်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံများ ရှိ  ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။  (CAP-TB) စီမံချက်၏ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအကြောင်းကို ပိုမိုသိ ရှိ  ရန် ဤစာမျက် နှာ ရှိ “မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ” ကိုနှိပ်ပါ။